ข้อมูล Heroใหม่ ใน Map v.6.73b

posted on 09 Jan 2012 09:55 by dotamap-go

 

Alchemist
- Chemical Rage ค่า BAT ลดลงจาก 1.45/1.35/1.2 เป็น  1.45/1.3/1.15
- Goblin’s Greed เพิ่มค่า Max ของเงินที่จะได้จาก 18 เป็น  26
**ค่า BAT = Base Attack Time เป็นค่าที่เอาไปหารกับค่า Attack Speed ออกมาเป็นความเร็วในการโจมตีจริงๆ ยิ่งมีน้อยยิ่งตีเร็ว

 Anti-Mage
- ปรับค่า BAT จาก 1.35 เป็น 1.45
- Armor ลดลง 1

 Axe
- Culling Blade ตอนใส่ Aghanim’s Scepter ปรับคูลดาวน์จาก 10 เป็น 6
- ปรับค่า INT เริ่มต้นจาก 14 เป็น 18
- ค่า RegenHP เริ่มต้น ปรับจาก 1.25 เป็น 2
- Battle Hunger จะเพิ่ม 4% Movespeed ให้ Axe ตามจำนวนเป้าหมายที่ติดสกิลนี้
- Berserker’s Call ปรับคูลดาวน์จาก 14 เป็น 10
- Counter Helix มี Damage เพิ่มขึ้นจาก 100/125/150/175 เป็น 100/130/160/190
- Counter Helix คูลดาวน์ ลดลงจาก 0.7/0.65/0.6/0.55 เป็น 0.65/0.6/0.55/0.5 (ถ้าหากติดคูลดาวน์อยู่สกิลจะไม่แสดงผล)
- Culling Blade ถ้าใช้สกิลนี้ฆ่าเป้าหมายได้ จะทำให้ Axe ใช้สกิบ War Cry ทำให้ยูนิตฝ่ายเราในระยะ 600 AoE เพิ่ม 25% Movespeed นาน 6 วินาที

 Bane Elemental
- Movespeed เพิ่มขึ้นจาก 305 เป็น 315
- ค่า Str/Agi/Int ตอนเริ่มต้น เพิ่มขึ้นจาก 18/18/18 เป็น 22/22/22

 Blood Seeker
- Thirst ปรับเงื่อนไขของสกิล ให้เรามองเห็นยูนิตที่ Invisible เฉพาะตอนที่มี HP ต่ำกว่า 20% จากเดิมที่เป็น 40%
- Thirst ปรับการมองเห็นยูนิตที่ Invisible ที่จะไม่ได้แค่มองเห็นใน Mini-Map เหมือนเมื่อก่อน แต่มองเห็นโดยสมบูรณ์เสมือนกับเป็น True Sight จาก Gem หรือ Sentry Wards เลย
- Rupture เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 5/7/9 เป็น 7/8/9
- Rupture คูลดาวน์ปรับจาก 70 เป็น 70/60/50

 Bone Fletcher
- Searing Arrows ไม่มีคูลดาวน์ตอนอัพแค่เลเวลเดียวแล้ว
- Strafe เพิ่ม Attack Speed ได้มากขึ้น จาก 90 เป็น 110
- Wind Walk เพิ่ม Movespeed มากขึ้น จากเดิม 10/20/30/40 เป็น 11/22/33/44%

 Bounty Hunter
- Track เงินโบนัสแถมให้ Bounty Hunter จะเพิ่มขึ้นจาก 75/150/225 เป็น 150/200/250

 Bristleback
- ท่าทางตอนร่ายสกิลให้เวลาลดลงจาก 0.5 เป็น 0.4
- ท่าทางตอนโจมตีใช้เวลาลดลง
- การหมุนตัวเร็วขึ้น

 Centaur Warchief
- Double Edge คูลดาวน์ ลดลงจาก 10 เป็น 8

 Dark Seer
- Ion Shell เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 20
- Ion Shell AoE เพิ่มขึ้น 225 เป็น 250
- Ion Shell คูลดาวน์ เพิ่มขึ้นจาก 7 เป็น 10
- Ion Shell ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 30/45/60/75 เป็น 30/50/70/90
- Wall of Replica ร่างแยกศัตรูจะมีสีจางลงเล็กน้อยให้แยกออก

 Dirge
- Flesh Golem คูลดาวน์ ลดลงจาก 90 เป็น 75
- Decay คูลดาวน์ ลดลงจาก 11/9/7/5 เป็น 10/8/6/4

 Doom Bringer
- Scorched Earth เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 8/10/12/14 เป็น 10/12/14/16

 Dragon Knight
- Dragon Tail จะร่ายได้ไกลขึ้นจาก 150 เป็น 400 ถ้าอยู่ในสภาพแปลงร่างด้วยท่าไม้ตาย

 Drow Ranger
- AGI ตอนเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 4

 Enchantress
- Movespeed เพิ่มจาก 305 เป็น 310

 Eredar
- เปลี่ยนโมเดล (รูปร่างหน้าตา)

 Furion
- Wrath of Nature คูลดาวน์ปรับจาก 90/60/60 เป็น 90/75/60

 Gyrocopter
- Armor เพิ่มขึ้น 2

 Jakiro
- Ice Path คูลดาวน์ ลดลงจาก 16/15/14/13 เป็น 12/11/10/9
- Macropyre เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 7

 Juggernaut
- Omnislash เพิ่ม Damage ที่สุ่มจาก 150-250 เป็น 175-250
- Omnislash เพิ่มจำนวนครั้งที่โจมตีจาก 3/5/8 เป็น 3/6/9 (ตอนใช้ Aghanim’s Scepter เพิ่มจาก 5/7/10 เป็น 6/9/12)

 Keeper of the Light
- Blinding Light คูลดาวน์ ลดลงจาก 20 เป็น 20/16/12
- Recall คูลดาวน์ ลดลงจาก 40 เป็น 15

 Kunkka
- STR ที่เพิ่มต่อเลเวล เพิ่มขึ้นจาก 2.7 เป็น 3.0
- Ghost Ship บัฟของสกิลเพิ่มเวลาแสดงผล จาก 5/6/7 เป็น 8
- Tidebringer การกระจายความเสียหาย AoE เพิ่มขึ้นจาก 380/420/460/500 เป็น 500
- Torrent การ Slow เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 35%
- X Marks The Spot คูลดาวน์ ลดลงจาก 30 เป็น 20

 Krobelus
- Witchcraft เพิ่ม Movespeed มากขึ้น จาก 3/6/9/12% เป็น 4/8/12/16%

 Lanaya
- Refraction จำนวนการแสดงผลเพิ่มขึ้นจาก 2/3/4/5 เป็น 3/4/5/6

 Leoric
- Reincarnation การ slow เพิ่มเวลาแสดงผล จาก 3 เป็น 4 วินาที
- Reincarnation คูลดาวน์ ลดลงจาก 300/220/140 เป็น 260/160/60

 Leshrac
- Movespeed เพิ่มขึ้นจาก 310 เป็น 315
- Pulse Nova เพิ่ม AoE จาก 400 เป็น 450

 Lina Inverse
- INT เริ่มต้น เพิ่มขึ้น 3
- Dragon Slave ระยะแสดงผลเพิ่มขึ้น 100
- Dragon Slave เพิ่ม AoE ที่ปลายระยะสกิลจาก 125 เป็น 150

 Lion
- Mana Drain เพิ่มการดูด MP ของสกิลเลเวล 4 จาก 100 เป็น 120 MP/วินาที
- Mana Drain จะดูด MP ทุกๆ 0.25 วินาที จากเดิม 1 วินาที (แต่ความแรงในการดูด MP ในแต่ละวินาทีก็ยังเท่าเดิม)

 Lord of Avernus
- Aphotic Shield จะระเบิดเมื่อหมดระยะเวลาแสดงผล แม้ว่าจะได้รับความเสียหายไม่ครบที่กำหนดก็ตาม
- Aphotic Shield คูลดาวน์ ลดลงจาก 18/15/12/9 เป็น 14/12/10/8
- Aphotic Shield ระยะร่าย เพิ่มขึ้นจาก 450 เป็น 500

 Luna
- Attack ตอนเริ่มต้น เพิ่มขึ้น 5

 Magnataur
- Skewer คูลดาวน์ ลดลงจาก 35 เป็น 30
- Empower เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 40

 Medusa
- Mana Shield ไม่มีคูลดาวน์
- Stone Gaze ปรับความสามารถดังนี้

* ปรับการ Purge ซึ่งเดิมที การ “ค่อยๆ ลดประสิทธิภาพของการ Slow หลังจากติดสถานะ” จะไม่เท่ากันในแต่ละเลเวล ตอนนี้ถูกปรับเท่ากันแล้ว (แต่ของเดิม ก็ต่างกันแค่เล็กน้อยจนแทบไม่รู้สึก)
* จากเดิมศัตรูจะติดสถานะ ก็ต่อเมื่อหันหน้าใส่ Medusa ตอนที่สกิลถูกกดใช้ แต่ตอนนี้สกิลจะแสดงผล 5 วินาที ใครหันหน้าใส่ Medusa เมื่อไหร่ก็ติดสถานะทันที
* การใช้สกิลแต่ละครั้ง ศัตรูจะติดสถานะแค่รอบเดียว และเอ็ฟเฟ็คท์จะไม่เริ่มนับเวลาใหม่ แม้จะหันหน้าเข้าหา Medusa หลายรอบ
* ความเสียหายที่สร้างใส่ Illusion และ Summon เพิ่มจาก 600/800/1000 เป็น 500/1000/1500
* MP ที่ใช้ ปรับจาก 100/50/0 เป็น 200/100/0
* ปรับคูลดาวน์จาก 100 เป็น 140/110/80

 Meepo
- Poof ปรับ Damage จาก 50/80/110/140 เป็น 80/100/120/140

 Mirana
- Elune’s Arrow จะ Stun ยูนิตที่ Invisible แล้ว จากเดิมที่โดนแล้วจะได้รับความเสียหายอย่างเดียว

 Morphling
- AGI เริ่มต้น เพิ่มขึ้น 5
- Adaptive strike คูลดาวน์ ลดลงจาก 20 เป็น 10

 Naga Siren
- Ensnare ระยะร่าย เพิ่มขึ้นจาก 620/630/640/650 เป็น 650
- Song of the Siren เพิ่ม AoE จาก 750 เป็น 1250
- Song of the Siren จะกดยกเลิกไม่ได้จนกว่าจะกดใช้ไปครบ 0.5 วินาที (ป้องกันการกดรัวๆ แล้วสกิลยกเลิกทันที)

 Necrolyte
- Death Pulse ปรับ AoE เพิ่มขึ้นจาก 375/425/450/475 เป็น 475
- Heartstopper ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 0.4/0.6/0.8/1.0% เป็น 0.5/0.7/0.9/1.1%
- Sadist ที่เลเวล 4 จะฟื้น 600 MP ถ้าเราฆ่าฮีโร่ได้

 Nerubian Assassin
- Vendetta คูลดาวน์ ลดลงจาก 90/75/60 เป็น 70/60/50
- Mana Burn คูลดาวน์ ลดลงจาก 35/25/15/5 เป็น 28/20/12/4

 Obsidian Destroyer
- Sanity’s Eclipse จากนี้จะแสดงผลกับยูนิตที่โดน Astral Imprisonment อยู่

 Pandaren Brewmaster
- Drunken Haze คูลดาวน์ ลดลงจาก 12 เป็น 8
- Primal Split สีของร่าง Summon จากลง

 Phantom Assassin
- Stifling Dagger ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 40/80/120/160 เป็น 50/100/150/200

 Phantom Lancer
- Doppelwalk เพิ่ม Movespeed มากขึ้นจาก 10 เป็น 15%
- Juxtapose เพิ่มจำนวนสูงสุดที่สร้างร่างแยกได้ จาก 2/3/4/5 เป็น 2/4/6/8

 Phoenix
- Fire Spirits การฟื้นฟู HP ลดลง 50%
- Fire Spirits เป็นสกิลกดใช้บนพื้นที่ (ไม่ต้องเล็งใส่เป้าหมาย แต่สกิลจะไม่เคลื่อนที่ไล่ตามเป้าหมายแล้ว)
- Fire Spirits คูลดาวน์ ลดลงจาก 35 เป็น 30
- Fire Spirits สกิลเคลื่อนที่เร็วขึ้น
- Icarus Dive คูลดาวน์ ลดลงจาก 30 เป็น 25
- Sun Ray เสีย HP ตอนเปิดใช้สกิลน้อยลง จาก 25% เป็น 20%
- Sun Ray เสีย MP ตอนเปิดใช้สกิล ถูกปรับจาก 35 เป็น 10/20/30/40

 Pit Lord
- Expulsion การระเบิดศพ ลดความถี่ลงจาก 1.25 วินาที เป็น 1.5 วินาที
- Expulsion ค่า MP ที่ใช้ เพิ่มขึ้นจาก 125 เป็น 125/135/145/155

 Pudge
- Flesh Heap มีการแสดงค่า STR ที่ได้ ทุกครั้งที่สกิลแสดงผล

 Pugna
- Life Drain ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 95/140/185 เป็น 100/150/200 (ตอนใช้ Aghanim’s Scepter เพิ่มจาก 150/200/250 เป็น 175/225/275)
- Life Drain เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 10 seconds

 Queen of Pain
- Attack เริ่มต้น เพิ่มขึ้น 4
- Scream of Pain ปรับ AoE เพิ่มขึ้นจาก 400/425/450/475 เป็น 475

 Razor
- Static Link ระยะเวลาแสดงผลของบัฟ เพิ่มขึ้นจาก 13 เป็น 18 (นับจากตอนที่สกิลโดนยกเลิก)
- Static Link คูลดาวน์ปรับจากก 35/30/25/20 เป็น 25

 Rooftrellen
- Overgrowth ปรับ Damage/วินาที ลดลงจาก 70/100/130 เป็น 50/75/100
- Leech Seed ปรับ MP ที่ใช้ จาก 110/120/130/140 เป็น 140

 Rubick
- Fade Bolt ปรับ MP ที่ใช้ จาก 90/95/100/105 เป็น 150
- Fade Bolt ปรับคูลดาวน์ จาก 10 เป็น 16/14/12/10
- Telekinesis ปรับ MP ที่ใช้ จาก 160 เป็น 120

 Sand King
- Epicenter จะ Slow ใส่ยูนิตที่ Immune Magic ได้
- Caustic Finale เวลาแสดงผลของบัฟ เพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 8 วินาที (จะมีการสร้างความเสียหายเมื่อยูนิตที่มีบัฟตาย แม้ว่า Sand King จะไม่ได้ Last Shot ก็ตาม)

 Shadow Fiend
- Movespeed เพิ่มขึ้นจาก 300 เป็น 305
- AGI ต่อเลเวล เพิ่มขึ้นจาก 2.4 เป็น 2.9
- Necromancy จำนวน Soul สูงสุด เพิ่มขึ้นจาก 8/15/23/30 เป็น 8/16/24/32

 Silencer
- Glaives of Wisdom ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 30/40/50/60% เป็น 30/45/60/75%
- Last Word จะแสดงผลแม้ว่าจะโดน Stun หรือ Silence
- Last Word จะไม่แสดงผลตอนศัตรูใช้ไอเทม

 Slark
- Pounce ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 40/80/120/160 เป็น 70/140/210/280
- Pounce ปรับคูลดาวน์จาก 12 เป็น 20/16/12/8
- Pounce ปรับระยะแสดงผลจาก 400/500/600/700 เป็น 700
- Shadow Dance ปรับการฟื้น HP จาก 2/3/4% เป็น 3/4/5%
- Shadow Dance การแสดงผลของสกิลติดตัวจะเร็วขึ้น จาก 0.7 เป็น 0.5 วินาที หลังจากไม่มีใครเห็นตัว

 Sniper
- Shrapnel ปรับ AoE เพิ่มขึ้นจาก 325 เป็น 350

 Spectre
- Dispersion จะไม่ทำให้ไอเทมจำพวก Blink Dagger/Heart of Tarrasque ของศัตรูโดนยกเลิก

 Spirit Breaker
- Charge of Darkness คูลดาวน์ ลดลงจาก 40 เป็น 35
- Charge of Darkness ปรับ AoE ของการแสดงผล Greater Bash ขณะวิ่ง ให้เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 300
- Netherstrike ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 100/200/300 เป็น 150/250/350

 Stealth Assassin
- Backstab ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 0.25/0.5/0.75/1.0 เป็น 0.5/0.75/1.0/1.25 เท่า ของค่า AGI ที่เรามี

 Storm Spirit
- Overload ปรับการเพิ่ม Damage จาก 30/45/60/75 เป็น 30/50/70/90

 Sven
- Great Cleave เพิ่มความแรงของ Cleave จาก 20/30/40/50% เป็น 30/40/50/60%
- God’s Strength ไม่โดนยกเลิกโดยสกิล Purge แล้ว
- God’s Strength เพิ่ม Damage มากขึ้น จาก 100/125/150% เป็น 100/140/180%
- Warcry เวลาแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 6 เป็น 8 seconds
- Warcry ไม่มีระยะเวลาตอนร่ายสกิล

 Tinker
- Laser เพิ่มเวลาแสดงผลของสถานะผิดปกติ จาก 2 เป็น 3 วินาที

 Tiny
- เมื่อใช้ Aghanim’s Scepter จะถือต้นไม้แบบถาวร มีระยะโจมตี 235 หน่วย, มีเอ็ฟเฟ็คท์ cleave ที่ 50% และโจมตีสิ่งก่อสร้างแรงขึ้น 1.75 เท่า ตลอดเวลา

 Troll Warlord
- Fervor แสดงผลกับการโจมตี Tower

 Tuskarr
- Snowball คูลดาวน์ลดลงจาก 40 เป็น 28

 Ursa Warrior
- Armor เพิ่มขึ้น 1
- Enrage ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 4/5/6% เป็น 5/6/7%
- Earthshock ปรับ AoE เพิ่มขึ้นจาก 365 เป็น 385
- Earthshock คูลดาวน์ ลดลงจาก 7 เป็น 6
- Fury Swipes ปรับ Damage เพิ่มขึ้นจาก 10/15/20/25 เป็น 15/20/25/30

 Visage
- ใช้งาน Aghanim Scepter ได้แล้ว ผลคือทำให้เสก Summon ได้มากกว่าเดิม 1 ตัว
- Soul Assumption ปรับการใช้ MP จาก 200/180/160/140 เป็น 170/160/150/140

 Warlock
- Infernal สกิลติดตัว Flaming Fists ของ Summon มีโอกาสแสดงผล เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 60%
- Infernal สกิลติดตัว Flaming Fists ของ Summon มี Damage เพิ่มขึ้นจาก 75/115/150 เป็น 100/150/200

 Zeus
- Arc Lightning ที่เลเวล 4 มี Damage เพิ่มขึ้นจาก 130 เป็น 145 damage
- Lightning Bolt มีคูลดาวน์ ลดลงจาก 6.5 เป็น 6
- Static Field แสดงผลกับ Creep
- Static Field จะแสดงผลแม้ว่า Zeus จะมองไม่เห็นยูนิตที่อยู่รอบๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 9 Jan 2012 10:02:03 by DotaMap-Go

Comment

Comment:

Tweet