ไอเทมใหม่: Rod of Atos
วัตถุดิบ:
2x Staff of Wizardry (2000)
Vitality Booster (1100)
รวม 3100
ความสามารถ:
+25 Intelligence
+250 HP
• Cripple (Active, target unit)

Cripple: ลด Movespeed เป้าหมาย 50% นาน 4 วินาที
ระยะร่าย: 800
คูลดาวน์: 20
MP: 50

ไอเทมใหม่: Heaven’s Halberd
วัตถุดิบ:
Sange (2150)
Talisman of Evasion (1800)
รวม: 3950
ความสามารถ:
+20 Strength
+25 Damage
+25 Evasion
• Lesser Maim (Passive, มีผลเหมือน sange)
• Disarm (Active)

Disarm: เป้าหมายจะไม่สามารถโจมตีได้ มีผล 4 วินาทีกับยูนิตที่โจมตีไกล มีผล 3 วินาทีกับยูนิตที่โจมตีใกล้
Cooldown: 30
Cast Range: 600
Manacost: 100

ไอเทมใหม่: Ring of Aquila
วัตถุดิบ:
Wraith Band (485)
Ring of Basilius (500)
รวม: 985
ความสามารถ:
+9 Damage
+3 All Stats
+3 Agility
+1 Armor
+2 Armor Aura
+0.65 Mana Regeneration Aura
• Disassemble ได้ (แยกชิ้นส่วน)

ไอเทมใหม่: Abyssal Blade
วัตถุดิบ:
Sacred Relic (3800)
Cranium Basher (2950)
รวม: 6750
ความสามารถ:
+100 Damage
+10 Strength
• Bash (Passive,  มีผลเหมือน Cranium Basher)
• Overwhelm (Active)

Overwhelm: ทำให้เป้าหมายไม่สามารถสั่งการได้ 2 วินาที ใช้ใส่้เป้าหมายที่ Immune Magic ได้
คูลดาวน์: 60 seconds
MP: 150
ระยะร่าย: 140

ไอเทมใหม่: Tranquil Boots
วัตถุดิบ:
Boots of Speed (500)
Ring of Protection (175)
Ring of Regeneration (350)
รวม: 1025
ความสามารถ:
+80 Movement
+3 HP Regen
+3 Armor
• Rejuvenate (Active)
• Temporarily Breaks (Passive)

Temporarily Breaks: ไอเทมชิ้นนี้จะกลายเป็นรองเท้าธรรมดานาน 10 วินาที ถ้าหากได้รับความเสียหายครบ 3 ครั้ง โดยที่ความเสียหายนั้นมากกว่า 20 หน่วย และทั้ง 3 ครั้งเป็นการโดนแบบต่อเนื่องภายใน 10 วินาที (คล้ายการยกเลิกของ Kelen’s Dagger แต่ยากกว่า)

Rejuvinate: ฟื้นฟู HP 150 หน่วยโดยที่ใช้เวลาแสดงผล 10 วินาที ระหว่างนี้เราไม่สามารถต่อสู้ได้ และสกิลจะใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น
คูลดาวน์: 40
MP 25

 Boots of Travel
- ราคา Recipe ลดลงจาก 2200 เป็น 2000
- Movespeed เพิ่มขึ้นจาก 95 เป็น 100

 Bloodstone
- Bloodstone ชาร์จตอนเริ่มต้น เพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 6
- Bloodstone ลดเวลารอเกิดได้มากขึ้น จาก 3 เป็น 4 วินาที/ชาร์จ

 Butterfly
- Evasion เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 35%

 Divine Rapier
- Damage เพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 300

 Ethereal Blade
- Ether blast ระยะร่ายเพิ่มขึ้นจาก 700 เป็น 800

 Eul’s Scepter of Divinity
- Movespeed เพิ่มขึ้นจาก 25 เป็น 30

 Linken’s Sphere
- เพิ่ม 10 Damage ให้ตรงตามไอเทมที่ใช้สร้าง
- Medallion of Courage ไม่สามารถทำให้ไอเทมติดคูลดาวน์ได้แล้ว
- Urn of Shadows ไม่สามารถทำให้ไอเทมติดคูลดาวน์ได้แล้ว
- แก้ไข Focus Fire (Windrunner) ที่แสดงผลกับไอเทมชิ้นนี้
- แก้ไข Laser (Tinker) ที่แสดงผลกับไอเทมชิ้นนี้

 Magic Wand
- ชาร์จที่มีจะยังคงอยู่ หลังนำไปสร้างเป็น Magic Stick สำเร็จ

 Mask of Madness
- Berserk เพิ่ม Movespeed มากขึ้นจาก 20% เป็น 25%

 Mjollnir
- Chain lightning ชิ่งใส่เป้าหมายได้เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 8

 Necronomicon
- Mana burn ของ Summon โจมตีไกล มีระยะร่ายเพิ่มขึ้นจาก 250 เป็น 600
- Summon โจมตีไกล พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 31/61/91 เป็น 40/80/120
- Summon โจมตีใกล้ พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 21/41/61 เป็น 25/50/75

 Orb of Venom
- ราคาลดลงจาก 450 เป็น 350

 Orchid Malevolence
- เปลี่ยนวัตถุดิบเป็น Oblivion Staffs 2 ชิ้นกับ Recipe ราคา 775 gold (ราคารวม 4125 ถูกลง 900)
- เพิ่ม INT มากขึ้น จาก 20 เป็น 25
- เพิ่ม Damage น้อยลง จาก 45 เป็น 30
- เพิ่ม RegenMP น้อยลง จาก 225 เป็น 150

 Smoke of Deceit
- AoE ที่จะถูกยกเลิกบัฟเมื่อมีฮีโร่ศัตรูอยู่ใกล้ เพิ่มขึ้นจาก 950 เป็น 1025

 Refresher Orb
- เพิ่ม +6 INT ให้ตรงตามไอเทมที่ใช้สร้าง

 Stygian Desolator
- Desolator ราคา Recipe ลดลงจาก 1200 เป็น 900

 Vanguard 
- MaxHP ลดลงจาก 275 เป็น 250

 Veil of Discord
- ใช้วัตถุดิบเป็น Robe of the Magi แค่ชิ้นเดียว แต่ความสามารถทุกอย่างยังเหมือนเดิม

  Courier
- Courier เพิ่มโมเดลใหม่ Pack Horse
- Couriers เมื่อถูกฆ่า ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนจะได้เงิน 150 Gold จากเดิมที่คนฆ๋าจะได้ 300 Gold แค่คนเดียว
- Couriers เมื่อตายจะไม่ดร็อปไอเทมลงพื้น
- Couriers จะเกิดใหม่ 3 นาทีหลังจากตาย โดยที่ไม่สามารถทำอะไรกับไอเทมที่อยู่ในตัว Couriers ได้เลย
- Courier จะมี Immune Magic แม้ไม่ได้อัพเกรด
- Flying courier ไม่มีสกิล Invulnerability Shield อีกแล้ว (กดอมตะไม่ได้)

 Scroll of Town Portal,  Dust of Appearance,  Sentry Wards
- สามารถซื้อแบบรัวๆ โดยไม่ติดคูลดาวน์ได้แล้ว

======================

 

..
- การ Buyback เพิ่มคูลดาวน์จาก 4 เป็น 5 นาที (300 วินาที) **หลังจากจ่ายเงินซื้อเกิดไปแล้วจะไม่สามารถใช้คำสั่งได้อีกจนกว่าคูลดาวน์หมด
- ฮีโร่ที่ฟื้นจากความตาย จะมี MP เต็ม
- เงินเด้งเร็วขึ้น จากเดิม 0.875 เป็น 0.8 วินาที/ครั้ง
- Rune ที่เกิดในแม่น้ำครั้งใหม่สุด จะไม่เกิดซ้ำกับ Rune ที่เกิดในคราวที่แล้ว (Rune จะเปลี่ยนไปเสมอ)
-  Treant Protector,  Terrorblade และ  Tuskarr ใช้งานใน -CM ได้แล้ว
- เปลี่ยนหน้า Loading ใหม่

 

Comment

Comment:

Tweet

ว้าว ได้ไอเดียใหม่ๆเพียบ

#1 By ตารางออกของDota (10.161.68.75, 202.12.97.120) on 2012-01-13 20:18